Danish

Afsluttende bemærkninger


Vi håber, du har nydt dette kursus, og vi ønsker dig held og lykke med din nye kompetence i ultralydsvejledt vaskulær adgang.

Patienterne vil sætte pris på at blive behandlet effektivt og professionelt uden unødvendige ubehag, komplikationer og forsinkelser.

For at fuldende kurset mangler du nu bare at evaluere kursets indhold, og gennemføre en endelig test i. Disse kommer på de næste sider.

Image missing
Vancomycin givet i en dårlig overfladisk vene. Denne patient havde flere ‘ultralyds-synlige’ årer, der ikke var ikke er synlige for det menneskelige øje. Komplikationen kunne have været forhindret ved brug af din nyerhvervede færdighed.

Samlet feedback


Lad os vide, hvad du synes om dette kursus i kommentarfeltet nedenfor.

Er det utilstrækkeligt, er noget unødvendigt, har du forslag til forbedringer?

På forhånd tak fordi du tog dig tid til at hjælpe os med at forbedre dette kursus!

Image missing

Venøs kanylering ved hjælp af DNTP


Fremgangsmåde for ultralydsvejledt anlæggelse af et intravenøst kateter:
• Desinfektion af huden
• Anvend af sterilt ultralydsgel
• Kanylering og indføring af intravenøst kateter
• Fjern af ultralydsgel
• Kontroller at kateteret er intravenøst
• Fastgør kateteret

Videoen viser de nødvendige trin i en venøs kanylering og anlæggelsen af et kateter ved hjælp af ultralyd.

Arteriel punktering ved hjælp af DNTP


Ultralydsvejledt arteriel punktering indbefatter:

• Desinfektion af huden
• Anvendelsen af sterilt ultralydsgel
• Kanylering af den radiale arterie
• Indhentning af blodprøve til arteriel blodanalyse

Videoen viser de nødvendige trin i en arteriel kanylering: Desinfektion af huden, anvendelse af ultralydsgel, kanylering og arteriel blodprøvetagning.

Opsummering


Gennem dette kursus har du lært om grundlæggende perifer ultralydsvejledt vaskulær adgang, og hvordan du bruger det i en klinisk sammenhæng.

Du har lært:
• Basal ultralydsteori
• At identificere og lokalisere det ønskede blodkar
• At vurdere det ønskede blodkar: kaliber, åbenhed og afstand fra hudoverfladen til blodkarret
• At bruge vaskulære fantomer til at optræne de praktiske nålefærdigheder
• At placere nålen og katetret inde i blodkarret ved hjælp af DNTP
• Eksempler på konkrete procedurer udført med DNTP
• Praktiske forholdsregler, herunder aseptik i forbindelse med DNTP procedurerne

Har du evalueret dig selv 4-5 i selvvalueringen er du nu færdig med kurset og klar til at bruge dine nye kompetancer i din kliniske hverdag.

Har du evalueret dig selv 1-3 i en eller flere af lektionerne og kompetancerne, anbefaler vi dig at gentage de nødvendige lektioner.

Image missing
Praktisk træning med hjemmelavede fantomer under en USabcd workshop

Fordele ved dine nye færdigheder


• Det er hurtigt og nemt

• Flere blodkar bliver tilgængelige for kanylering

• Alt sundhedspersonale kan lære at udføre dette

• Der bliver færre komplikationer og mindre patientubehag

• Det kan anvendes i alle kliniske sammenhænge

Image missing
Scenarie fra daglig klinisk praksis som nemt kan undgås ved anvendelse af ultralydsvejledt vaskulær adgang

Referencer og yderligere læsestof


1) “Vascular access” i “Manual of Emergency and critical care ultrasound” af Vicky E. Noble & Bret P. Nelson. Cambridge University Press 2011, Cambridge, UK, ISBN 978-0-521-17091-8
2) Troianos CA et al. Guidelines for Performing Ultrasound Guided Vascular Cannulation: Recommendations of the American Society of Echocardiography and the Society of Cardiovascular Anesthesiologists. J Am Soc Echocardiogr 2011;24:1291-318
3) Massimo Lamperti et al. Conference reports and expert panel: International evidence-based recommendations on ultrasound-guided vascular access. Intensive Care Med (2012) 38:1105–1117
4) L Clemmesen, L Knudsen, E Sloth, T Bendtsen. Dynamic Needle Tip Positioning – ultrasound guidance for peripheral vascular access. A randomized, controlled, and blinded study in phantoms performed by ultrasound novices. Ultraschall 2012; 33: E321-E325
5) Hansen MA, Juhl-Olsen P, Thorn S, Frederiksen CA, E Sloth. Ultrasonography-guided radial artery catheterization is superior compared with the traditional palpation technique. A prospective, randomized, blinded crossover study. Acta Anaesthesiol Scand 2014; 58: 446-452

Image missing

Kontrol af korrekt placering af katetret


Korrekt intravaskulær kateteranlæggelse er meget vigtigt.

Venekateter:
• Stærk udløb af pulserende blod tyder på en arteriel anlæggelse af kateteret. Ingen injektion eller infusion må påbegyndes før kateteret er blevet grundigt eftertjekket
• Injektion af 2-10 cc saltvand i kateteret uden ekstravaskulær lækage tyder på at kateteret er anlagt korrekt
• Hvis du er i tvivl om ekstravaskulær og intraarteriel anlæggelse så lav en 100 cc saltvandsinfusion. Uhindret infusion kun med tyngdekraften udelukker næste ekstravaskular- og intraarteriel anlæggelse.

Arteriekateter:
• Bekræft anlæggelsen enten ved en arteriel blodanalyse eller ved at tilkoble en tryk-monitor.

Ovenstående er eksempler på, hvordan korrekt intravaskulær kateteranlæggelse kan verificeres. Husk at følge dit eget hospitals procedurer.

Image missing
Hvis en opsat almindelig infusion løber uproblematisk ind bare med hjælp af tyngdekraften er katetret med høj sandsynlighed beliggende inde i en vene.

Aseptisk procedure


Blodprøvetagning og placeringen af et kateter i et blodkar er sterile procedurer. Brugen af ultralyd må ikke kompromittere steriliteten. Man bør derfor anvende en teknik, der sikrer steriliteten af punkturstedet, nålen og forbinding.

Det inkluderer:
• Steriliser huden med alkohol eller andet steriliseringsmiddel
• Brug en steril transducer (rengør med alkohol før proceduren eller benyt et steril pose på transduceren)
• Brug sterilt ultralydsgel
• Det er ikke nødvendigt med sterile handsker, men berøring af det steriliserede område skal undgås
• Omhyggelig fjernelse af al gel efter punkteringen/kateterindsættelsen
• Anvend egnet steril forbinding

Dette er blot et eksempel på, hvordan det kan udføres. Brug altid dit hospitals procedurer.

Videoen nedenfor viser, hvordan huden steriliseres før udførelsen af DNTP

Chekliste til DNTP-proceduren


Vær systematisk!

Du skal:
• Sikre at du har strøm og at ultralydsmaskinen og patienten er placeret korrekt
• Bruge en lineær højfrekvens-transducer med de rigtige forhåndsindstillinger og vende den korrekt (husk fingertesten)
• Justere indstillingerne for depth/dybde og gain/kontraststyrke
• Optimere blodkarret til kanylering (torniquet, lavthængende arm etc.) og identificer et egnet blodkar
• Sterilisere punkturstedet og udføre DNTP-proceduren
• Indsætte så meget af nålen som muligt
• Fjerne al gel fra punkturstedet
• Fastgøre kateteret til huden
• Sikre kateteret er placeret ordentligt i blodkarret

Image missing
Illustrationen viser “orientation indicator” (OI) på skærmen (gul pil) og “orientation marker” (OM) på transduceren (rød pil) – begge er i operatørens venstre side